کانال های ابی امستردام

درباره کانال های ابی امستردام

کانال های آبی

از قرن هفدهم میلای چهار کانال آب اصلی در آمستردام وجود دارد .

این مسیر های آبی از گذشته برای ابرسانی خانه ها و اماکن شهر امستردام نیز استفاده می شود. منشا این کانال های ابی دریای سرخ است .

گردشگران و مردم محلی با استفاده از قایق عبور و مرور میکنند و از طبیعت زیبا و پر از ارامش شهر لذت می برند .

قایق های اتوبوسی گردشگری نیز برای گردشگران تعبیه شده است که آنها را از مراکز دیدینی شهر عبور می دهد.

این کانال های آبی در یونسکو به ثبت رسیده و جزو اثار بین المللی و محافظت شه تحت نظر یونسکو می باشد .

بسیار از مردم اروپا این شهر را ونیز شمال می خوانند . شهری بدون دود. عبور و مرور از روی پل های این کانال ها با دوچرخه و یا ماشین های کوچک برقی انحام می شود .

گالری تصاویر