شهر قدیمی برن

درباره شهر قدیمی برن

شهر قدیمی برن 

این قسمت از شهر برن که بازمانده ای از دوران وسطایی است دارای ارزش فرهنگی بسیار بالایی است . 

این قسمت توسط یونسکو به ثبت رسیده و جزو آثار دارای ارزش فرهنگی بسیار بالا و مورد حفاظت آن می باشد . 

 

خانه های سنگی این منطقه بعضا آثاری بجا مانده از ۵۰۰ سال قبل هستند . 

این منطقه قدیمی که کنار رودخانه Aare وجود دارد نشان دهنده فرهنگ زمان قدیم این شهر است . 

 

گالری تصاویر