مجموعه بیودوم مونترال

درباره مجموعه بیودوم مونترال

مجموعه بیودوم مونترال

 

این مجموعه در پارک المپیک مونترال واقع شده است و فرصت گشت و گذار در چهار اکوسیستم قاره های آمریکای شمالی و جنوبی را داده است. در این مجموعه جنگلهای بارانی ( آمریکای جنوبی) و جنگلهای لورنتین ( آمریکای شمالی) اکوسیستم اصلی سنت لاورنس ( خلیج سنت لاورنس) و منطقه زیر قطبی ( سرزمین جنوبی و شمالگان) قرار دارد.

 

گالری تصاویر