درباره شهر سنگی

شهر سنگی

معماری 

شهر سنگی زنگبار نمونه خوبی از شهرهای تجاری ساحلی در شرق آفریقا است. این شهر بافت و منظر شهری خود را دست نخورده نگه داشته است و شامل ساختمان‌های زیبایی است که فرهنگ خاص آن که شامل فرهنگ‌های آفریقا، منطقه عربی، هند و ایرانی و اروپایی است را به تصویر می کشد.

معماری هر شهر و هر بنا نمادی از روحیات و فرهنگ آن ملل است، چراکه معماری آن ها میزان امنیت، شرایط اقتصادی و اجتماعی ، درونگرایی و یا برونگرایی آن جامعه را به تصویر می کشد.

ساختمان‌های شهر سنگی عمدتاً با چوب مرجانی و مانگرو ساخته شده‌اند و در ملات آهکی ضخیم قرار گرفته و سپس گچ‌کاری شده اند. همین موضوع نشان دهنده میزان احترام این ملت به طبیعت  است. معماری خاص این خونه ها به گونه ای است که خانه‌های دو طبقه با اتاق‌های باریک و طولانی که در اطراف یک حیاط باز، قرار دارند و از طریق راهرویی باریک به یکدیگر می‌رسند. دلیل اصلی جذابیت این شهر، حکاکی های روی درها و رنگ های استفاده ده بر روی آنها است. حتی طبقه های همکف خانه های ساده ساحلی و مغازه های هندی با نمای خاصشان در امتداد خیابان های “بازار” که در اطراف فضای تجاری “دوکا” ساخته شده اند، جذابیت خاص خود را دارند.

ساختمان های اصلی این شهر مربوط به قرن های ۱۸ و ۱۹ هستند و شامل بناهای تاریخی مانند قلعه های سنگی و قدیمی، خانه شگفتی، کاخ تشریفاتی بزرگ است. داروخانه قدیمی، کلیسای جامع کاتولیک رومی سنت جوزف و کلیسای جامع انگلیکن، کلیسایی که به یاد کار دیوید لیوینگستون در لغو تجارت برده ها ساخته شده است.  قبرستان سلطنتی، حمام حمامنی و سایر حمام های ایرانی و دیگر ساختمان‌هایی با الگوی خیابانی باریک و پرپیچ ‌وخم، عمارت‌های بزرگ رو به دریا و فضاهای باز، یک سکونتگاه شهری استثنایی را تشکیل می‌دهند که بازتاب فعالیت تجاری دیرینه اش بین سواحل آفریقا و آسیا است.

بدون شک شهر سنگی یکی از قوی ترین مقاصد در گردشگری معماری است.

گالری تصاویر